สิ้นสุดการรอคอย! ปู่คออี้ 107 ปี ได้สัญชาติไทย สิทธิตกถึงลูกหลานด้วย

ปู่คออี้ วัย 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผืนป่าแก่งกระจาน ได้รับสัญชาติไทยแล้ว พร้อมได้สิทธิ์ตามพลเมืองไทยทุกประการ และยังตกทอดถึงลูกหลานด้วย

ปู่คออี้ 107 ปี ได้สัญชาติไทยแล้ว สิทธิตกถึงลูกหลานด้วย

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคลและชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกให้แก่ นายโคอิ มีมิ หรือ “ปู่คออี้” วัย 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผืนป่าแก่งกระจาน ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตามที่ก่อนหน้านี้ นายโคอิ ได้ยื่นเรื่องต่อ กสม. ขอความช่วยเหลือ โดยนายทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ได้ทำการตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลเสร็จสิ้นตามกระบวนทางกฎหมาย และได้อนุมัติให้เพิ่มชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ทร. 14) ให้แก่นายโคอิ แล้ว

จากหลักฐานทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน หรือ ทร.ชข. ปรากฏว่า “ปู่คออี้” เกิดเมื่อปี 2454 บริเวณต้นน้ำลำภาชี รอยต่อของ จ.เพชรบุรี และราชบุรี และทำไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บริเวณที่เรียกว่า บ้านใจแผ่นดิน และบ้านบางกลอยบนเรื่อยมา โดยในการสอบสวนประวัติของ ปู่คออี้ มี นายสังวาล อ่อนเผ่า อดีตหัวหน้าศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา และอดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาที่เดินสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติเป็นพยานบุคคล ดังนั้น จึงถือว่า “ปู่คออี้” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยติดแผ่นดิน ซึ่งย่อมมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความสำเร็จในการทำบัตรประจำตัวประชาชนของปู่คออี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเป็นพลเมืองไทยที่สมบูรณ์ หลังจากที่หน่วยงานต่างๆ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาสัญชาติร่วมกันมานับ 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ประสบปัญหาดังกล่าวอีกจำนวนมาก เนื่องด้วยกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติเหล่านี้ แม้อยู่ในดินแดนประเทศไทยมานานแต่เป็นเรื่องยากที่จะขอรับรองการมีสัญชาติไทย เป็นเหตุให้ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก ขาดโอกาสในหลายด้าน ทั้งยังเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการที่รัฐจัดให้ เช่น การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสิทธิในการเดินทางโดยเสรี

นายวีนัส สีสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปู่คออี้ถือเป็นชาวไทยภูเขาดั้งเดิม ซึ่งทางราชการไทยยอมรับว่าเป็นคนไทย และได้สัญชาติไทยโดยการเกิดในประเทศไทย ดังนั้น ในส่วนของลูกของลุงคออี้นั้น หากเกิดในประเทศไทยย่อมได้รับสัญชาติไทยเช่นเดียวกันกับพ่อหรือปู่คออี้นั่นเอง โดยลูกๆ ของปู่คออี้ต้องไปยื่นคำร้องที่ อ.แก่งกระจาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการให้ต่อไป