น่ารักแถมไอเดียดี! แฟชั่นโชว์ชุดรีไซด์เคิล ฝีมือ นร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต!

17 ส.ค. 2561 เวลา 8:42 น.

ครูนักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ชุดจากสิ่งของเหลือใช้ นำไปจัดแฟชั่นโชว์ประกวดในท้ายสัปดาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ที่จังหวัดนครสวรรค์ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันแข่งขันประดิษฐ์ชุดเสื้อผ้าแฟชั่นสวยงามจากสิ่งของเหลือใช้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียน และยังเป็นการฝึกทักษะในการหาความรู้นอกตำราเรียนนำไปสู่การพัฒนาทางด้านอาชีพในชีวิตจริง ซึ่งชุดแฟชั่นจากสิ่งของเหลือใช้ที่นักเรียนนำมาประดิษฐ์แข่งขันนั้น มีทั้งขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กระสอบข้าวสาร กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ที่นำมาประกอบเป็นหมวก เสื้อผ้า กางเกง ซึ่งนักเรียนก็ทำออกมาได้อย่างมืออาชีพ มีความสวยงามและดูแปลกตาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้เดินโชว์อวดชุดแฟชั่นจากสิ่งของเหลือใช้ให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้ร่วมกันเชียร์และตัดสินความเป็นที่หนึ่งด้วย ซึ่งก็ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ครูนักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ชุดจากสิ่งของเหลือใช้ นำไปจัดแฟชั่นโชว์ประกวดในท้ายสัปดาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ครูนักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ชุดจากสิ่งของเหลือใช้ นำไปจัดแฟชั่นโชว์ประกวดในท้ายสัปดาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ครูนักเรียนช่วยกันประดิษฐ์ชุดจากสิ่งของเหลือใช้ นำไปจัดแฟชั่นโชว์ประกวดในท้ายสัปดาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์