สุดเจ๋ง “เด็ก5ขวบ” สวดชินบัญชรไหลลื่น พร้อมดันเป็นมัคนายกจิ๋ว

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคีรีวัน แสดงความสามารถสวดบทสวดชินบัญชร หลังได้รับการฝึกฝนจากคุณครูประจำชั้น โรงเรียนเห็นเป็นโอกาสดี เตรียมผลักดันให้เป็นมัคทายกจิ๋ว

เด็กอนุบาลสวดชินบัญชรดันเป็นมัคนายกจิ๋ว

 

 

ลีลาการสวดพระคาถาชินบัญชร ของ เด็กหญิงตระกานตา ภูศิลาแทน วัย 5 ขวบ ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดคีรีวัน อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดย เด็กหญิงตระกานตา เล่าว่า ได้ฝึกบทสวนพระคาถาชินบัญชรมานานแล้ว โดยได้รับการฝึกสอนจากคุณครูประจำชั้น ซึ่งเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนก็สามารถท่องได้เหมือนตัวเอง

นายศศิธร สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนแเล่าว่า โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 กว่า 100 คน สวดบทสวดคาถาชินบัญชรรวมไปถึงบนสวดศาสนพิธีต่างๆ ให้ได้ รวมไปถึงให้นักเรียนฝึกเป็นมัคนายกน้อย ซึ่งคัดเลือกไว้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน

ทุกวันเวลา 12.30 น. ก็จะให้นักเรียนทั้งหมดมารวมกันท่องบทสวดแต่ละบทวนไปทุกๆ วันจันทร์ – ศุกร์ โดยใช้การถ่ายเอกสารบทสวด รวมถึงการใช้สื่อวีซีดีมาเปิดให้เด็กนักเรียนได้ฟัง ประมาณ 15 วัน เด็กนักเรียนก็จะสามารถท่องจำได้หมด