เจ๋งระดับโลก “เด็กไทย” กวาดรางวัล IEYI 2018 – “เครื่องปอกเงาะ” ทำฝรั่งทึ่ง [คลิป]

เด็กนักเรียน 15 คน 9 ทีม จาก 8 โรงเรียนทั่วประเทศ นำเสนอผลงาน ก่อนขึ้นรับรางวัล การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ หรือ IEYI 2018 (International Exhibition for Young Inventors) ระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 ที่ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งทั้งหมดเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้ว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมี คณาจารย์ และ ผู้ปกครอง ไปรอรับร่วมแสดงความยินดี

นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการ โครงการพิเศษ สำนักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.เปิดเผยว่า ไทยส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันกับ นักเรียนจาก 9 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ จีน อินเดีย ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย และ ไทย  ปรากฏว่า ไทยคว้ารางวัลได้ครบ ทั้ง 9 ทีม รวม 12 รางวัล แยกเป็น  2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รวมทั้งอีก 5 รางวัลพิเศษ ซึ่งในจำนวนนี้เป็น Special Silver Award จากประเทศไต้หวัน จากผลงาน “เครื่องปอกเปลือกเงาะ” โดย เด็กหญิงใบเตย สินนอก และ เด็กหญิงวิววิภา แสนซื่อ จาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทั้ง 2 ยังได้รางวัลเหรียญเงินจากผลงานชิ้นนี้ ควบมาอีกด้วย

ขณะที่น้องๆเจ้าของ 2 รางวัล จาก “เครื่องปอกเงาะ” บอกว่า เนื่องจาก ในชุมชนปลูกเงาะ และ ตนเองก็ชอบกินเงาะ การปอกเปลือกเงาะมี 2 วิธี คือ ใช้มีด หรือ ใช้มือ ซึ่งทั้ง 2 วิธีก็เป็นอันตราย ทั้งจากคมมีด และ สารเคมีที่ปนเปื้อนมากับเปลือกเงาะ จึงคิดประดิษฐ์ “เครื่องปอกเงาะ”

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเหรียญทอง จาก ผลงาน “แคปซูลข้าวสารดูดความชื้น” โดย นางสาวศิริมา ศรีเมฆ และ นางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง จาก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้ง รางวัลพิเศษ Special Award ผลงาน “เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย” โดย นางสาว      กานต์พิชชา อัศววินิจกุลชัย และ นางสาวณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย จาก โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร อีกด้วย