ข่าวภาคกลาง

คนปทุมฯ ชู “บิ๊กแจ๊ด” ต้นแบบ ต้านโกง หวั่งปลูกฝั่งเยาวชนไม่เอาคอร์รัปชั่น!

5 กลุ่มจิตอาสาเลือก โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ลงมติเลือก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผบช.น. เป็นต้นแบบต้านโกง เดินหน้าปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง

สมาคมนักข่าวปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมวิไล และชมรมจักรยานสามวัยบางเดื่อปทุมธานี ร่วมกันจัดโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ประจำปี 2561 พานักเรียนจำนวน 3,500 คน เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti corruption Museum สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ดร.ศุภมนต์ เมืองคล้าย ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมวิไล โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง กล่าวว่า โครงการครั้งนี้นำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนมาทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมในจังหวัดปทุมธานี สังกัด สพม. เขต 4 ปทุมธานี จำนวน 3,500 คน จาก 21 โรงเรียน ตลอดทั้งเดือน แบ่งเป็น 35 รอบ รอบละ 100 คน เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ซึ่งเป็นสถานที่นำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริง มีสื่อ อุปกรณ์ พร้อมมีวิทยากรที่ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้เป็นการปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกและคุณค่าของความดีใสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง

สำหรับ โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ประกอบด้วย 5 กลุ่มจิตอาสา ได้แก่ 1.สมาคมนักข่าวปทุมธานี 2.มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 3.มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง 4.เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมธมวิไล และ 5.ชมรมจักรยานสามวัยบางเดื่อปทุมธานี โดยที่ประชุมลงมติเลือก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผบช.น. เป็นต้นแบบต้านโกง

ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณที่ให้ความเชื่อถือตนให้เป็นบุุคคลต้นแบบต้านโกง โดย 5 กลุ่มมีเจตนาที่ดีต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงบ้านเมือง และประเทศชาติ เพราะเด็ก ๆ ถือเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ หากเราเริ่มต้นในการต่อต้านการโกง เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเกิดความเจริญก้าวหน้า โดยสร้างผู้นำจากเยาวชน เริ่มที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมามีหลายสถาบันทุกฝ่ายมีความเห็นด้วย และอยากเห็นโครงการนี้เกิดขึ้น และไม่ใช่ว่าแค่เปิดโครงการและหายไป เมื่อเริ่มแล้วจะต้องมีการดำเนินการแบบมีรูปธรรม