ยุติปัญหาระหว่างสถาบัน ตร.จับนักเรียนช่าง เข้าอบรม "โครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ"

12 มิ.ย. 2562 เวลา 11:34 น.

ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน

เมื่อเช้าวันที่ 12 มิย. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษาอาชีวะ 4 สถาบันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา ที่เข้าร่วมโครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ “เรียนช่างคนละที่ แต่เลือดสีเดียวกัน” จำนวน100 คน ไปเข้าค่ายอบรม สัมมนาละลายพฤติ กรรมและจัดกิจกรรมเชื่อมความรักความสามัคคี ที่ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หลังจากที่ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าว ที่ห้องประชุมกองกำกับการพระนครศรีอยุธยา ไปเมื่อวันที่ 11 มิย. โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.เป็นประธานเปิดโครงการและการปฐมนิเทศ มีนายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ. ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง บก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาและครูอาจารย์จาก 4 สถาบัน ร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว พล.ต.ต.โชคชัยและตำรวจกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อยุติปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันของนักศึกษาทั้ง 4 สถาบันและเป็นการหล่อหลอมใจ สร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาทั้ง 4 สถาบันให้เกิดความสมานฉันท์ยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสถาบันที่เรียน ในการเข้าค่ายจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันที่13 มิ.ย. โดยมีพล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ และตำรวจจากกองกำกับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยารวม 15 นายเป็นวิทยากรการสัมมนา หลังจากนั้นในวันที่ 14 มิย. นักศึกษาทั้งหมดจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา ก่อนจบโครงการ

ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน