ข่าว

ยุติปัญหาระหว่างสถาบัน ตร.จับนักเรียนช่าง เข้าอบรม “โครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ”

ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ สุภาพบุรุษอาชีวะ โดยการนำนักเรียนช่องจำนวน 100 คน เข้าอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกัน

เมื่อเช้าวันที่ 12 มิย. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นำนักศึกษาอาชีวะ 4 สถาบันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา ที่เข้าร่วมโครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ “เรียนช่างคนละที่ แต่เลือดสีเดียวกัน” จำนวน100 คน ไปเข้าค่ายอบรม สัมมนาละลายพฤติ กรรมและจัดกิจกรรมเชื่อมความรักความสามัคคี ที่ค่ายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หลังจากที่ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าว ที่ห้องประชุมกองกำกับการพระนครศรีอยุธยา ไปเมื่อวันที่ 11 มิย. โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.เป็นประธานเปิดโครงการและการปฐมนิเทศ มีนายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ. ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง บก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาและครูอาจารย์จาก 4 สถาบัน ร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว พล.ต.ต.โชคชัยและตำรวจกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อยุติปัญหาทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันของนักศึกษาทั้ง 4 สถาบันและเป็นการหล่อหลอมใจ สร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาทั้ง 4 สถาบันให้เกิดความสมานฉันท์ยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสถาบันที่เรียน ในการเข้าค่ายจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันที่13 มิ.ย. โดยมีพล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ และตำรวจจากกองกำกับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยารวม 15 นายเป็นวิทยากรการสัมมนา หลังจากนั้นในวันที่ 14 มิย. นักศึกษาทั้งหมดจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา ก่อนจบโครงการ