แม่น้ำยมเหลือเพียงแค่แอ่งน้ำ

10 ก.ค. 2020 เวลา 2:33 น.

ยังวิกฤติหนัก แม่น้ำยมที่ไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แห้งขอด เหลือเพียงแอ่งน้ำเล็กๆ หลังเผชิญภัยแล้งมายาวนานกว่า 6 เดือน แม้จะเข้าฤดูฝนแล้ว แต่ปริมาณฝนยังน้อย

วันนี้ (10 ก.ค. 63) - ภาพมุมสูงยังมองเห็นความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณช่วงตอนบนของแม่น้ำยม โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าวัดรังนก ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ส่งผลทำให้แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านยังคงแห้งขอด แห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยมต่อเนื่อง ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาไม่เพียงพอ มีเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็กที่เกิดจากฝนตกก่อนหน้านี้อยู่บริเวณกลางแม่น้ำ ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำอุปโภคและใช้ในการทำการเกษตรของชาวบ้านตามแนวสองริมฝั่งของแม่น้ำยม

สำหรับอำเภอสามง่ามเป็นอำเภอตอนบนของ จังหวัดพิจิตร ที่แม่น้ำยมไหลผ่าน ก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ได้แก่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล และไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นระยะเวลายาวนาน กว่า 6 เดือน ถึงจะเข้าฤดูฝนแล้ว แต่ปริมาณฝนยังน้อย ทำให้แม่น้ำยมขาดน้ำ ส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกรสองแนวริมฝั่งของแม่น้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด