ข่าว

สวนนงนุชพัทยาชูสัญลักษณ์ SHA สร้างความมั่นใจปลอดภัยสไตล์ New Normal

วันนี้ 13 มิ.ย. 63 นางสาวปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) พร้อมคณะได้เดินทางมายังสวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อตรวจการรองรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป สวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับพาคณะเดินตรวจการรองรับนักท่องเที่ยว

 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า โดยตั้งแต่สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ “โควิด-19” ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลง บรรยากาศในภาคธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มคึกคักขึ้นมาหลังเงียบสงบมานานกลับมาคึกคักอีกครั้งตามที่สถานที่ท่องเที่ยว เริ่มมีนักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวและใช้บริการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบ ตราสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวให้กับสวนนงนุชพัทยา ในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้ผ่านการตรวจและประเมินผ่านแล้ว ให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ นิว นอร์มอล (New Normal) เป็นเครื่องการการันตีความพร้อมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวภายในสวนนงนุชพัทยา มีความสุข ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

 นางสาวปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว กล่าวว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA จะสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยได้มีมาตรฐานเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคของทุกสถานประกอบการ คือสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน