เปิดผลงานศิลปิน สะท้อนโครงการบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพ

ศิลปินเชียงใหม่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมเคลื่อนไหวกรณีบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพ แสดงชุมนุมใหญ่ 29 เมษายน ผสานแนวคิดพิธีกรรม“กงเต็ก”ของจีน ให้ผู้เข้าร่วมแสดงออกความรู้สึกและความคิด

(27เม.ย.61)ศิลปินที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อร่วมเคลื่อนไหว และ เรียกร้องพร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้คนร่วมกันแสดงออกในกรณี ยุติ และ ยกเลิก โครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 บริเวณเชิงดอยสุเทพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่โดยผลงานศิลปะชิ้นนี้ เป็นการถอดภาพจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ที่แสดงให้เห็น ที่ตั้งของโครงการ ที่ยื่นล้ำขึ้นไปบนดอยสุเทพ ลงบนที่นอนที่สั่งทำเป็นพิเศษ เพราะบ้านพักเปรียบเสมือนที่นอน ประกอบกับแนวความคิดเรื่องพิธี กงเต็ก ของจีน ที่เป็นการทำบุญอุทิศให้คนตายด้วยการสวด และ เผาสิ่งของให้ ซึ่งผลงานนี้จะมีการนำไปจัดแสดงในกิจกรรม วันประกาศเจตนารมณ์ประชาชน ทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ที่เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน ระหว่างเวลา 07.30 ถึง 10.30 น. ที่ลานประตูท่าแพ ทั้งนี้นายศุภชัย ศาสตร์สาระ ศิลปิน และ อาจารย์มหาวิทยาลัย อายุ 50 ปี เจ้าของผลงานศิลปะชิ้นนี้ บอกว่า ต้องการนำเสนอต่อประชาชนให้มีรู้สึกว่า โครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อป่าและระบบนิเวศน์ เป็นเหมือนบาดแผลสำหรับการจัดแสดงในวันที่ 29 เมษายน จะให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งนั่งและนอน บนผลงาน คือที่นอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือ อาจจะเขียนข้อความแปะลงไป เพื่อร่วมกันก่อให้เกิดการจดจำ บันทึก และ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ซึ่งบทบาทของผลงานศิลปะในครั้งนี้ตั้งใจขับเคลื่อนให้เกิดความคิด สร้างปรากฏการณ์ความหมาย และ สะท้อนความรู้สึกของผู้คน