ร.ร.แม่สายฯ เตรียมแผนการเรียนรองรับทีมหมูป่า

17 ก.ค. 2561 เวลา 13:03 น.

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผอ.รร. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชิญผู้ปกครองเข้าไปหารือและรับทราบแผนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนของนักเรียนสมาชิกทีมหมูป่า

ร.ร.แม่สายฯ เตรียมแผนการเรียนรองรับทีมหมูป่า

ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เชิญผู้ปกครองเข้าไปหารือและรับทราบแผนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนของนักเรียนสมาชิกทีมหมูป่า เนื่องจากจะเรียนไม่ทันเพื่อน โดยทางโรงเรียนได้เตรียมแผนการเรียนรองรับไว้แล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน