ข่าวภาคเหนือ

บทเรียนกู้ภัยระดับโลกพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ไทย

บทเรียนการกู้ภัยที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน หลายภารกิจถือว่าทำเป็นครั้งแรกของโลก หลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะนำความสำเร็จในครั้งนี้มาเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่

บทเรียนการกู้ภัยที่ถ้ำหลวง หลายภารกิจถือว่าทำเป็นครั้งแรกของโลก

บทเรียนการกู้ภัยที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน หลายภารกิจถือว่าทำเป็นครั้งแรกของโลก หลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะนำความสำเร็จในครั้งนี้มาเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันยังได้ข้อคิดเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและการระดมผู้เชี่ยวชาญจากเอกชน ติดตามจากรายงาน