ข่าวภาคเหนือ

ตะเคียนยักษ์อายุกว่า 400 ปีที่พิจิตร ได้รับเลือกเป็น “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

ต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่า 400 ปี ที่ ต.ย่านยาว จ.พิจิตร ได้รับเลือกให้เป็น “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” นอกจากชาวบ้านในพื้นที่จะมีความภาคภูมิใจแล้ว  ต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้ ยังสามารถสะท้อนได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ และความร่วมไม้ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรของคนในชุมชนได้อีกด้วย

นี่คือความยิ่งใหญ่ของต้นตะเคียน อายุกว่า 400 ปี  ยืนต้นอยู่ในพื้นที่ป่าทิศเหนือของวัดหงส์ ใน ต.ย่านยาว  อ.เมือง จ.พิจิตร  ความสูง 40 เมตร ขนาดเส้นวงรอบต้นถึง 11.40 เมตร  หรือ ขนาด 13 คนโอบ  ซึ่งชาวบ้านขนานนามว่า  “ต้นแม่โหงแม่นาง”   เป็นต้นไม้สำคัญหนึ่งใน 65 ต้น ที่ได้รับเลือกเป็น”รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”  ซึ่งจารึกในหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นางจำรัส คำแสน ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว บอกว่า  ภูมิใจที่ต้นตะเคียนต้นนี้ได้รับเลือกเป็นต้นไม้ของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี   การอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ให้อยู่กับชุมชน มีความเชื่อที่สืบต่อกันมาว่า ต้นตะเคียนจะมีนางไม้สิงสถิต  สามารถให้คุณให้โทษกับผู้บูชา และผู้ลบหลู่ได้ ผลดีในด้านจิตวิทยา ก็จะเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจ ให้คนลด ละ เลิก ในสิ่งที่ไม่ดีเพราะความกลัว  ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่โดยรอบ ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นปอดของชุมชน และเป็นแหล่งอาหารของคน สัตว์ต่างๆในบริเวณวัดและชุมชน

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน