เร่งสร้างบ้านพักถาวร ให้ผู้ประสบภัย หลังถูกดินโคลนถล่ม จ.น่าน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว 60 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ของสนามกีฬา อบต.ดงพญา คาดว่าที่พักพิงชั่วคราวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เข้าพักอาศัยได้ 12 ส.ค.

วันนี้ (4 ส.ค. 61) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก พบว่ามีบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 6 หลัง และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง อีกทั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งครอบครัว 1 ครัวเรือน จำนวน 8 ราย และมีแนวโน้มดินจะถล่มเพิ่มและไม่ปลอดภัย จำนวน 55 ครัวเรือน

ดังนั้น จึงได้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือ วัดสว้าเหนือ และโบสถ์คริสต์ ซึ่งขณะนี้ ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน (พมจ.น่าน) และทีม One Home จังหวัดน่าน ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน ได้แก่

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว ทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ชองสนามกีฬา อบต.ดงพญา ก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว ออกแบบโดยวิทยาลัยการอาชีพปัว โดยคาดว่าที่พักพิงชั่วคราวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเข้าพักอาศัยได้ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 จากนั้น จะดำเนินการก่อสร้างที่พักถาวร ทั้งหมด 60 ครัวเรือน แบ่งเป็น
1. บ้านที่ก่อสร้างใหม่ทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง
2. บ้านที่ก่อสร้างด้วยวัสดุเดิม จำนวน 57 หลัง

โดยย้ายหมู่บ้านจากที่ตั้งเดิมมาก่อสร้างหมู่บ้านใหม่ บริเวณหลุมนา พื้นที่ ต.ดงพญา ห่างจากจุดเดิมประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ จำนวน 200 ไร่ ออกแบบโดยทีมสถาปนิกจาก พอช. วิทยาลัยการอาชีพปัว และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

พอช. ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทเป็นงบสมทบการก่อสร้างบ้าน จำนวน 40,000 บาท/ครัวเรือน งบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 24,800 บาท/ครัวเรือน งบพัฒนาขบวน 7,200 บาท/ครัวเรือน ซึ่งเป็นการบูรณาการงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเงินบริจาคอื่นๆ จากภาคเอกชน

โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงสิงหาคม 2562 และมีกำหนดการส่งมอบบ้านในเดือนตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยบ้านห้วยขาบ ขึ้น ที่ รพ.สต.ดงพญา และจัดทีมลงไปสำรวจในพื้นที่เพื่อออกแบบการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน