เร่งสร้างบ้านพักถาวร ให้ผู้ประสบภัย หลังถูกดินโคลนถล่ม จ.น่าน

04 ส.ค. 2561 เวลา 12:19 น.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว 60 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ของสนามกีฬา อบต.ดงพญา คาดว่าที่พักพิงชั่วคราวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เข้าพักอาศัยได้ 12 ส.ค.

วันนี้ (4 ส.ค. 61) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก พบว่ามีบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 6 หลัง และเสียหายบางส่วน จำนวน 2 หลัง อีกทั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งครอบครัว 1 ครัวเรือน จำนวน 8 ราย และมีแนวโน้มดินจะถล่มเพิ่มและไม่ปลอดภัย จำนวน 55 ครัวเรือน

ดังนั้น จึงได้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือ วัดสว้าเหนือ และโบสถ์คริสต์ ซึ่งขณะนี้ ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน (พมจ.น่าน) และทีม One Home จังหวัดน่าน ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน ได้แก่

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว ทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ชองสนามกีฬา อบต.ดงพญา ก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว ออกแบบโดยวิทยาลัยการอาชีพปัว โดยคาดว่าที่พักพิงชั่วคราวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเข้าพักอาศัยได้ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 จากนั้น จะดำเนินการก่อสร้างที่พักถาวร ทั้งหมด 60 ครัวเรือน แบ่งเป็น

1. บ้านที่ก่อสร้างใหม่ทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง

2. บ้านที่ก่อสร้างด้วยวัสดุเดิม จำนวน 57 หลัง

โดยย้ายหมู่บ้านจากที่ตั้งเดิมมาก่อสร้างหมู่บ้านใหม่ บริเวณหลุมนา พื้นที่ ต.ดงพญา ห่างจากจุดเดิมประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ จำนวน 200 ไร่ ออกแบบโดยทีมสถาปนิกจาก พอช. วิทยาลัยการอาชีพปัว และวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

พอช. ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทเป็นงบสมทบการก่อสร้างบ้าน จำนวน 40,000 บาท/ครัวเรือน งบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 24,800 บาท/ครัวเรือน งบพัฒนาขบวน 7,200 บาท/ครัวเรือน ซึ่งเป็นการบูรณาการงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเงินบริจาคอื่นๆ จากภาคเอกชน

โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงสิงหาคม 2562 และมีกำหนดการส่งมอบบ้านในเดือนตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยบ้านห้วยขาบ ขึ้น ที่ รพ.สต.ดงพญา และจัดทีมลงไปสำรวจในพื้นที่เพื่อออกแบบการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว 60 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ของสนามกีฬา อบต.ดงพญา  คาดว่าที่พักพิงชั่วคราวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เข้าพักอาศัยได้ 12 ส.ค. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว 60 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ของสนามกีฬา อบต.ดงพญา  คาดว่าที่พักพิงชั่วคราวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เข้าพักอาศัยได้ 12 ส.ค. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว 60 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ของสนามกีฬา อบต.ดงพญา  คาดว่าที่พักพิงชั่วคราวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เข้าพักอาศัยได้ 12 ส.ค. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว 60 ครัวเรือน ใช้พื้นที่ของสนามกีฬา อบต.ดงพญา  คาดว่าที่พักพิงชั่วคราวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ เข้าพักอาศัยได้ 12 ส.ค.