มท.ระบุ “หม่อง ทองดี” ยังไม่ได้สัญชาติตอนนี้

อธิบดีกรมการปกครอง ระบุ “’หม่อง ทองดี” ยังไม่ได้สัญชาติ ต้องรอผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ พิจารณาตาม มาตรา 7 ทวิ กรณีทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงกรณีการขอสัญชาติของ “หม่อง ทองดี” ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบให้ไปยื่นขอสัญชาติไทยที่ภูมิลำเนา คือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณา เนื่องจาก “หม่อง” มีอายุเกิน 18 ปี รวมทั้ง ต้องพิจารณาว่าสมควรได้รับสัญชาติไทยตามที่ยื่นคำร้องหรือไม่ โดย “หม่อง ทองดี” ยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตาม มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง พ.ร.บ.สัญชาติ ปี 2535 แก้ไขฉบับ ปี 2551 ซึ่งยื่นขอสัญชาติในกรณีทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ โดยมีหน่วยงานราชการ 3 แห่ง รับรองผลงานมาให้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ สวทช. ดังนั้น จึงถือว่า ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยแต่อย่างใด

“หม่อง ทองดี” อายุ 21 ปี บอกว่า ดีใจมากที่ใกล้ได้รับข่าวดี หลังจากรอมานาน 9 ปี ขณะนี้ อยู่ระหว่างเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนรุ่นน้อง ที่โรงเรียนห้วยทราย เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ที่เมืองทองธานี และตั้งใจจะกลับมาทำบัตรประจำตัวประชาชนทันทีที่ได้รับการอนุมัติ