ทางหลวงติดป้ายคุมความเร็วขึ้น-ลง “ดอยสุเทพ” ห้ามเกิน 60 กม./ชั่วโมง

อุบัติเหตุบนถนนศรีวิชัย ในเส้นทางขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นำป้ายสะท้อนแสง ไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงที่เป็นทางโค้งลาดชันรวม 12 จุด ในเส้นทางขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากการใช้ความเร็วเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งป้ายดังกล่าว ได้เตือนให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วอยู่ที่ 60 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมงเท่านั้น โดยเฉพาะ ผู้ใช้รถทุกประเภท ทั้ง นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด ที่มักใช้รถยนต์ส่วนตัวขับขึ้น-ลง รวมถึง พนักงานขับรถโดยสาร ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในช่วงที่มีฝนตก ก็ให้ชะลอความเร็ว

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ระบุว่า ในช่วงฤดูฝน มีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวหลุดโค้งประสบอุบัติเหตุ ชนแผงเหล็กกั้น และตกลงเหวข้างทางบ่อยครั้ง ซึ่งป้ายที่นำมาติดตั้งไว้ ก็หวังให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลงให้ได้มากที่สุด