“มิชลิน” พาสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” จากยางรถยนต์เก่า ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

10 ก.ย. 2561 เวลา 11:30 น.

มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว

หนึ่งในวิธีงัดศักยภาพ “ยางรถยนต์เก่าๆ” หรือ ยางที่อาจจะไม่ผ่าน QC ของบรืษัท สยามมิชลิน คือการทำยางเหล่านั้น มาสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” จาก “ยางรถยนต์” โดยยึดแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งจังหวัดเชียงราย, ตาก และน่าน

มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว

ล่าสุดนายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย สร้าง “ฝายชะลอน้ำ” จากยางมิชลินแห่งที่ 6 ณ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียสา จังหวัดน่าน เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า สูงสุด และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด โดยสนับสนุน “ยางรถยนต์” จำนวน 140 เส้น ในการใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” นั้นเอง

มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว

จากแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ประกอบไปด้วย

  1. การลด(Reduce) ผลิตยางรถยนต์ที่มีน้ำหนักลดลง สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 35 ล้านตันต่อปี และลดปริมาณสะสมของยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
  2. การใช้ซ้ำ(Reuse) การซ่อมยางรถยนต์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ใหม่ ทั้งหารเซาะร่องดอกยางใหม่ และการหล่อดอกยางใหม่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  3. การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่(Recycle) นำยางรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน มาแปรรูป หรือปรับสภาพการใช้งาน ให้เกิดประโยชน์อื่นๆต่อ
  4. การใช้วัตถุดิบหมุนเวียน(Renew) เลือกนำวัตถุดิบ(ยาง) ที่หมุนเวียนได้มาใช้ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้น

มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว

สำหรับ “ฝายชะลอน้ำ” ที่สร้างจาก “ยางรถยนต์” สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักๆ เพื่อการเกษตรของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตรอบด้าน ที่สำคัญทั้ง 4 แนวคิดนี้ ยังสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ทั้งการลด, การใช้ซ้ำ และ การรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ ส่วนการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน อาจจะอยู่นอกเหนือความสามารถของเราส่วนใหญ่ ที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ แต่ก็สามารถทำได้ หากใครทำเกี่ยวกับการผลิตต่างๆ

มีใครเคยรู้ไหมว่า หลังจาก “ยางรถยนต์” หมดสภาพการใช้งานแล้ว มันถูกเอาไปทำอะไรได้บ้าง? แน่นอนว่าทางการใช้งานเดิม มันอยู่ในสถานไร้ประโยชน์ แต่มันยังมีค่ามากกว่าที่เราคิด และต้องขอใช้คำว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียว