ทุ่งดอกปอเทืองสวยน่าชม! แถมสร้างรายได้งามให้เกษตรกร!

21 ก.ย. 2561 เวลา 7:09 น.

ทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม พื้นที่กว่า 20 ไร่ ริมทางถนนของจังหวัดพิจิตร บานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน  นอกจากจะประทับใจผู้พบเห็น ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอีกด้วย

พิจิตรทุ่งดอกปอเทืองเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ริมถนนสาย 1221 พิจิตร-ท่าฬ่อ (ท่า-ล่อ) ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ สร้างความสวยงามโดยเฉพาะในยามที่กระแสลมพัดผ่าน ทำให้ทุ่งดอกปอเทืองมีการขยับไปตามกระแสลม  สร้างความสวยงามในช่วงฤดูฝน นอกจากนั้นยังทีหมู่แมลงพู่ ที่เข้ามาดูดกินความหวานของเกษตรดอกปอเทืองสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่าน ไป-มา และประชาชนที่พบเห็น

ทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม พื้นที่กว่า 20 ไร่ ริมทางถนนของจังหวัดพิจิตร บานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน  นอกจากจะประทับใจผู้พบเห็น ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอีกด้วย

สำหรับการปลูกปอเทือง เป็นพืชที่เกษตรกรหันมาปลูกปอเทือง ซึ่งใช้พืชใช้น้ำน้อย เวลาปลูกเพียง 3 เดือน ก็สามารถเก็บเมล็ดไปจำหน่าย เสริมรายได้โดยการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จะอยู่ที่ 25 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 บาทต่อไร่ ส่วนต้นปอเทืองยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยสดบำรุงดิน เพิ่มแร่ธาตุ ในดินเตรียมเพาะปลูกข้าวเมื่อถึงฤดูการทำนาต่อไปได้

ทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม พื้นที่กว่า 20 ไร่ ริมทางถนนของจังหวัดพิจิตร บานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน  นอกจากจะประทับใจผู้พบเห็น ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอีกด้วย

ทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม พื้นที่กว่า 20 ไร่ ริมทางถนนของจังหวัดพิจิตร บานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน  นอกจากจะประทับใจผู้พบเห็น ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด