พะเยาขุดพบวัตถุโบราณ คาดเมืองเก่าอายุกว่าพันปี!

ชาวบ้านพบวัตถุโบราณ หม้อ ไห รวมทั้งเบี้ยที่ใช้แทนเงินสมัยโบราณจำนวนมาก หลังทำการขุดพื้นดินของตนเอง เพื่อทำการขุดสระใช้ในการเกษตร ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา คาดเป็นเมืองโบราณอายุกว่าพันปี ซึ่งอาณาบริเวณดังกล่าวในอดีตเคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรเมืองภูกามยาว เตรียมแจ้งผู้นำเข้าตรวจสอบ

วันที่ 27 กันยายน 2561 พื้นที่ดินดังกล่าว เป็นของนาย เลิศ ธิวงศ์ ชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังจากที่ได้ทำการขุดพื้นดินในที่นาของตนเอง เพื่อทำการขุดสระเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ โดยหลังจากใช้รถแบคโฮทำการขุดพื้นดินลึกลงไปประมาณ 1 เมตร ได้ค้นพบเศษหม้อและไหที่บรรจุ เบี้ยหอยโบราณ ตลอดจนเศษภาชนะ เครื่องปั้นดินเผา แตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ จึงได้นำเก็บไว้ที่บ้านเพื่อจะนำไปมอบให้กับ พระวิมลญาณมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาส ตำบลเวียง อำเภอเมือง พะเยา เพื่อนำไปเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาความเป็นมา เกี่ยวกับเบี้ยหอยและเศษวัสดุที่ค้นพบดังกล่าว และแจ้งให้ผู้นำท้องที่และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง

จากการตรวจสอบและสอบถามชาวบ้าน พบว่า พื้นที่ดังกล่าวนั้นในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรเมืองภูกามยาวที่มีอายุกว่าพันปี เป็นอาณาบริเวณกว้าง โดยมีทิวเขาล้อมรอบ และเป็นเขตติดต่อระหว่างเขตอำเภอเมือง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาซึ่งมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 1000 ไร่ สำหรับการค้นพบครั้งนี้ ทางกลุ่มชาวบ้าน และผู้ครอบครองที่ดินผืนดังกล่าวก็ฝากถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณเข้ามาตรวจสอบ เพื่อนำไปเก็บไว้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรภูกามยาวหรือจังหวัดพะเยาต่อไป