ข่าว

เชียงใหม่ ยังครองแชมป์ ฝุ่นพิษสูงต่อเนื่อง ค่า AQI ทะลุ 250 [คลิป]

ปริมาณค่าฝุ่นพิษ ภาคเหนือยังวิกฤตเชียงใหม่ครองแชมป์ อันดับ 1 ต่อเนื่อง 3 วันติด ขณะที่ ปภ. เร่งฉีดพ่นม่านน้ำสร้างความชื้นในอากาศ

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนการตรวจสารมลพิษทางอากาศพบมีปริมาณค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน อยู่ระหว่าง 64 – 199 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ที่บริเวณต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 87 – 241 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่

ขณะที่ เว็บไซต์ AirVisual จับอันดับค่า World AQI Ranking โดยในเวลา 9.00 น. เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยค่า AQI อยู่ที่ 252 ไมโครกรัม

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชียงใหม่ ได้นำรถหุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลจากศูนย์ ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร จำนวน 2 คันมาบูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่อีก 32 คัน ฉีดพ่นม่านน้ำสร้างความชื้นและจับละอองฝุ่นในอากาศบริเวณข่วงประตูท่าแพ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศช่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่