ข่าว

ทหารระดมกำลังร่วมดับไฟไหม้ป่าพะเยา ค่าฝุ่นละอองเริ่มกระทบสุขภาพ

วันที่ 7 เม.ย. สภาพอากาศยังมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่ว ท้องฟ้้าปิดด้วยหมอกควันและยังพบว่าเกิดไฟไหม้ป่าอยู่ตามบนเขาที่สูงซึ่งยากแก่การดับไฟป่า ซึ่ง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดย พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ไฟป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านองค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชนกว่า 50 คน ในพื้นที่ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา บริเวณจุดชมวิว-จุดดับไฟป่า ริมถนน สายพะเยา-วังเหนือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ได้ร่วมกันทำการออกดับไฟป่า และลาดตระเวน ป้องกันการเกิดไฟป่า ที่ลุกไหม้ ในป่าและบนสันเขา ดอยหลวง พร้อมกับ ทำแนวกันไฟป่า ในเขตพื้นที่บนเขา ต.แม่นาเรือ ที่ได้เกิดไฟไหม้ป่า เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าขึ้น