ข่าว

แล้งจัด! ดันราคาผักตลาดเชียงใหม่พุ่งรอบหลายปี

ราคาผักในตลาดเชียงใหม่ ปรับราคาขึ้นเป็นอย่างมาก สูงสุดในรอบหลายปีเป็นผลจากภัยแล้ง มะนาวเบอร์ใหญ่สุด ราคาลูกละ 8 บาท

ที่ตลาดเมืองใหม่ ตลาดค้าส่งพืชผักใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ราคาถั่วฝักยาวปรับตัวขึ้นจากกิโลกรัมละ 30 บาท เป็น 80 บาท , พริกขี้หนู จาก กิโลกรัมละ 100 เป็น 170 บาท ส่วนมะนาวเบอร์ใหญ่สุด ราคาพุ่งเป็นลูกละ 8 บาท ทั้งหมดนี้หากนำไปจำหน่ายตามร้านค้าปลีกนอกตลาด ราคาจะสูงขึ้นอีกร้อยละ 20

แม่ค้าในตลาด บอกตรงกันว่า เป็นปกติที่ในช่วงฤดูแล้งทุกปี ราคาพืชผักจะปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งขาดแคลนน้ำ แต่ปีนี้สภาพความแห้งแล้งรุนแรง จากฝนขาดช่วงที่กระจายไปทั่วทั้งจังหวัด ผลผลิตขาดน้ำเสียหายออกสู่ตลาดน้อย ทำให้ราคาพืชผักหลายชนิดแพงที่สุดในรอบหลายปี ส่งผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจร้านอาหารที่ต้นทุนสูงขึ้น โดยคาดว่าราคาพืชผักจะเริ่มปรับตัวลดลงในต้นเดือนพฤษภาคม