ข่าว

“ฮิโนกิแลนด์” ค้านสายตาชาวเชียงใหม่ จี้ทบทวนการเลือก

คนเชียงใหม่ตั้งข้อสงสัย หลังกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้ “ฮิโนกิแลนด์” ติด 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป มองว่าไม่สะท้อนรากเหง้าคนในพื้นที่ จี้ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือก

ภายหลังกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือก “10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป” ที่คัดเลือกจากสุดยอดงานด้านวัฒนธรรม เพื่อรณรงค์รักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยหนึ่งในสิบแหล่งวัฒนธรรมที่ถูกคัดเลือก คือ ฮิโนกิแลนด์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมและจัดแสดงถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น ทำให้เกิดกระแสคัดค้านจากชาวเชียงใหม่ที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านสังคมออนไลน์ เพราะเห็นว่าไม่ได้สะท้อนถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างแท้จริง

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนามองว่า “ฮิโนกิแลนด์” ที่ถูกคัดเลือก เป็นปลูกสร้างเพื่อการท่องเที่ยว และไม่ได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ และเชื่อว่าการคัดเลือกนี้ ค้านสายตา และสร้างความไม่พอใจให้กับคนเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ เพราะไม่ได้ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น แต่กลับเป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวมากกว่า กังวลว่าจะทำให้ความหมายของคุณค่าทางวัฒนธรรมเปลี่ยนไป จึงเรียกร้องให้กระทรวงวัฒธรรรมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และ ทบทวนการคัดเลือกครั้งนี้

ขณะที่ น.ส.ภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องดูเกณฑ์การคัดเลือกของกรมส่งเสริมอีกครั้งว่ามีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร เพื่อตอบโจทย์ความสงสัยของชาวเชียงใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ก็มีความสงสัยด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องรอว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะออกมาระบุเกณฑ์การคัดเลือกว่าอย่างไร

สำหรับ “10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป” ที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ดอยตุง จ.เชียงราย , ฮิโนกิแลนด์ จ.เชียงใหม่ ,จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จ.นครราชสีมา , ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี , สวนนงนุช จ.ชลบุรี , หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี , วู้ดแลนด์ เมืองไม้ จ.นครปฐม , เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ , สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร และ ภูเก็ตแฟนตาซี จ.ภูเก็ต