ข่าว ข่าวภาคเหนือ

อุทยานฯห้วยน้ำดัง ปิดบ่อน้ำพุร้อน 2 แห่งสกัด “โควิด-19”

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ประกาศสั่งปิดบริการอาบน้ำแร่น้ำพุร้อนโป่งเดือด-โป่งน้ำร้อนท่าปาย มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 63 หวั่นเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด-19

วันนี้ (20 มี.ค. 63) – นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 และประกาศของจังหวัดแม่ฮ่่องสอน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยขณะนี้มีการแพร่ระบาดหลายประเทศและประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ดังนั้น อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีแหล่งท่องเท่ยวประเภทบ่อน้ำพุร้อน ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อนโป่งเดือด ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และโป่งน้ำร้อนท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งให้บริการแช่น้ำแร่ และมีกิจกรรมคล้ายกับสถานประกอบการสุขภาพ ซึ่งปกติจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศหมุนเเวียนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

ดังนั้น อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีความตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงขอประกาศปิดการบริการอาบน้ำแร่ประเภทบ่อน้ำพุร้อน ได้แก่ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และโป่งน้ำร้อนท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ การระบาดของโรคได้