"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ออกประกาศชี้แจง! นศ.ติดเชื้อ "โควิด-19"

20 มี.ค. 2563 เวลา 11:01 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศชี้แจงกรณีมีผู้เรียนติดเชื้อโควิด-19 ระบุเป็นผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร อธิการบดี สั่งปิดสาขาแล้ว กักตัวผู้เกี่ยวข้อง 14 วัน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยในประกาศระบุว่า ตามที่มีผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ซึ่งมีการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ของคณะวิทยาศาสตร์ 1 ราย เบื้องต้นตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสัมผัสเชื้อจากบุคคลภายนอก และรอผลยืนยันอีกครั้ง ขณะนี้ผู้เรียนดังกล่าวได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียนดังกล่าว ได้แยกกักตัวเองไปแล้วตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยขอแจ้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบว่า ผู้เรียนดังกล่าวไม่ใช่นักศึกษาใน ภาคเรียนปกติ และมิได้พักอาศัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้เวลา พบปะไม่นาน และภาควิชาที่เกี่ยวข้องได้ปิดทําการพร้อมทําความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ไปเมื่อวันที่17 มีนาคม 2563 สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้กักตัวดูอาการเป็น เวลา 14 วัน แล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศชี้แจงกรณีมีผู้เรียนติดเชื้อโควิด-19 ระบุเป็นผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร อธิการบดี สั่งปิดสาขาแล้ว กักตัวผู้เกี่ยวข้อง 14 วัน

ภาพ : chiangmainews