ข่าว ข่าวภาคเหนือ

ขนส่งเชียงใหม่ตั้งจุดคัดกรองสกัด COVID-19 ที่โดยสารมาจากกรุงเทพฯ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีมาตรการตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ด้วยการทำช่องทางตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และตั้งจุดวางแอลกอฮอล์ให้กับผู้โดยสาร

วันนี้ (23 มี.ค. 63) – สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีผู้โดยสารเดินทางจากกรุงเทพ-เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีมาตรการตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ด้วยการทำช่องทางตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และจัดให้มีสถานที่ลงทะเบียนชื่อที่อยู่ เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรของผู้โดยสารขาเข้าทุกคน รวมถึงมีการจัดตั้งจุดวางแอลกอฮอล์ให้กับผู้โดยสาร เนื่องจากว่า มีประชาชนได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สถานที่กลุ่มเสี่ยงได้ปิดชั่วคราว ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 ของรัฐบาล

นายนรินทร์ เสาร์คง นักวิิชาการชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ได้ตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 03.00น. เป็นต้นมา โดยในวันนี้รถทัวร์ทุกคันจากกรุงเทพมหานครจะต้องเข้ามาจอดที่ชานชาลา 6-10 เท่านั้น และจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ประชาชนเข้ามายังบริเวณจุดคัดกรองและมีเครื่องเทอร์โมสแกนวัดไข้ โดยตั้งแต่เวลา 03.00น-10.00น. มีรถทัวร์เข้ามาแล้ว 35 คัน จำนวนผู้โดยสาร 442 คน ซึ่งจากการคัดกรองยังไม่พบผู้โดยสารที่มีอาการไข้แต่อย่างใด และคาดว่าทั้งวันนี้จะมีรถทัวร์เข้ามาประมาณ 50 คัน โดยรถทัวร์แต่ละคันได้มีการจัดพื้นที่ให้นั่งห่างกัน เหลือเฉลี่ยคันละ 10-12 คนเท่านั้น

สำหรับบรรยากาศการเดินทางของผู้โดยสารไม่พบว่ามีความหนาแน่น เนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลในการเดินทาง และจากการสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาวเชียงใหม่ที่เดินทางกลับภูมิิลำเนา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ทำงานปิดชั่วคราว และคาดว่าความหนาแน่นจะไปอยู่ที่ภาคอีสาน และตามแนวชายแดน ที่มีแรงงานชาวเมียนมาหลั่งไหลเดินทางกลับประเทศมากกว่า