คณะนิติฯ ม.นเรศวร ประกาศกักตัว 260 คน หลังนิสิตเข้าสอบ พบติดโควิด 19

26 มี.ค. 2563 เวลา 9:04 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศกักตัว 250 คน กรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง 10 คน หลังพบนิสิตเข้าสอบติดโควิด 19

วันที่ 26 มี.ค. 63  เพจเฟซบุ๊ก "คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" ออกประกาศเรื่อง กรณีนิสิตคณะนิติศาสตร์ติดโรคโควิด 19 โดยระบุข้อความว่า

ประกาศเรื่องกรณีนิสิตคณะนิติศาสตร์ติดเชื้อโควิด ทางจังหวัดได้แบ่งกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ

A. กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ บุคคลที่ใกล้ชิด สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลานาน โดยไมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

B. กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ คือ บุคคลที่อยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ติดเชื้อ

ในกรณีที่นิสิตผู้ติดเชื้อได้เข้าสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2563 นั้น มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ

1. นิสิต จำนวน 250 คน (ถึงแม้จะมีการแยกห้องสอบเป็น 2 ห้อง หางจังหวัดถือว่านิสิตอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงอาจมีความเสี่ยง)

2. กรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง จำนวน 10 คน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น จังหวัดถือว่าเป็น บุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มีนาคม 2563

2. วัดไข้ทุกวัน

3. สังเกตอาการตัวเอง ถ้าพบว่ามี ไข้ ไอ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาสัยนเรศวร (คลินิก AR หน้าโรงพยาบาล)

4. แยกตัว (Social Distancing) ไม่เดินทางออกนอกพื้นที่ และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก แต่ให้ระมัดระวังตัว และสังเกตอาการตัวเองตลอดเวลา

หมายเหตุ

1. กรณีที่นิสิตทำการสอบแบบ Take Home รายงาน หรือการสอบ Onlne รูปแบบอื่น ซึ่งอาจทำให้นิสิตมีการจับกลุ่มปรึกษาหารือกัน ทำให้เกิดความใกล้ชิด มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง จึง

ขอให้นิสิตดังกล่าวเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้สัมผ้สใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และทำการวัดไข้ทุกวัน ตามข้อปฏิบัติข้างต้น

2. ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามหลักการของสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 19 มีนาคม 2563

3.สำหรับบุคคลที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ทางจังหวัดได้ทราบช้อมูลจากผู้ติดเชื้อแล้ว และทางจังหวัดจะดำเนินการประสานเป็นรายบุคคลต่อไป

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศกักตัว 250 คน กรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง 10 คน หลังพบนิสิตเข้าสอบติดโควิด 19

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศกักตัว 250 คน กรรมการคุมสอบและเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง 10 คน หลังพบนิสิตเข้าสอบติดโควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด