ข่าว ข่าวภาคเหนือ

แล้งรุนแรงเขื่อนสิริกิติ์เหลือน้ำใช้ได้ 3 เดือน

แล้งรุนแรง เขื่อนสิริกิติ์น้ำเหลือน้ำที่ใช้ได้เพียง 3 เดือน ขอเกษตรกรงดสูบน้ำ

วันที่ (8 เม.ย.  63) – นายวรพจน์ วรพงษ์ ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เก็บกักน้ำได้มากกว่า 9,500 ล้าน ลบ.เมตร แต่ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งที่เข้าขั้นวิกฤติปีทั้งปี 2562 ต่อเนื่อง 2563 ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ ช่วงที่ผ่านมามีน้อยมาก

ล่าสุด มีปริมาณน้ำที่พร้อมใช้งานเก็บกักอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เพียง 1,073 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 16% ซึ่งต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 7.46 เมตรระดับทะเลปานกลาง (รทก.) หรือ1,322ล้าน ลบ.เมตรและเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่วิกฤติแล้ง ยอมรับว่าปี 2563 ปริมาณน้ำมีน้อยกว่าปี 2558 ประมาณ 40 ล้าน ลบ.เมตร

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันมีน้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์เฉลี่ยวันละ 3 ล้าน ลบ.เมตร พร่องหรือปล่อยออก เพื่อการอุปโภคบริโภค ,รักษาระบบนิเวศวิทยา,เพื่อเป็นน้ำดิบในการผลิตประปา เท่านั้น จำนวน 11 ล้าน ลบ.เมตรต่อวัน และด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่สามารถใช้งานได้ 3 เดือน ระดับน้ำจะเหลือเพียงก้นอ่างเก็บน้ำหากฝนตกต้องตามฤดูกาลช่วงเดือนพฤษภาคม เหนือเขื่อนสิริกิติ์ หรือที่ จ.น่านก็จะเริ่มการเก็บกักรอบใหม่ อย่างไรก็ตามหากจำเป็น คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอาจต้องปรับลดปริมาณการปล่อยน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งในปี 2558 เคยปรับลดเหลือวันละ 4 ล้าน ลบ.เมตร

ดังนั้น เขื่อนสิริกิติ์ และชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำท้ายเขื่อนสิริกิติ์ทุกจังหวัด ทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์โดยเฉพาะสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งดสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน เพื่อทำนาปรังรอบ 2 หรือหากเป็นไปได้ งดปลูกพืชฤดูแล้ง รอเข้าสู่หน้าฝนอีกไม่กี่เดือน เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำด้านอุโภคบริโภค และผลผลิตด้านการเกษตรจะได้ไม่เสียหาย ขอความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อให้ปี 2564 ทั้งเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำใช้งานได้เก็บกักรวมกันมากกว่า 1 หมื่นล้าน ลบ.เมตร ผู้ใช้น้ำก็จะน้ำใช้อย่างเพียงพอ