ข่าว ข่าวภาคเหนือ

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งตู้ “ปันสุข”

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” แบ่งปันส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กัน ในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19

ตู้ปันสุข วันนี้ (12 พ.ค. 63) – นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งตั้งไว้ที่่บริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ระหว่างประตู 3 และ ประตู 5) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ข้าวสาร , ไข่ , ปลากระป๋อง , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , น้ำดื่ม , สบู่ , ยาสีฟัน และยารักษาโรคเบื้องต้น ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางในตู้ เพื่อแบ่งปันส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กัน ในสถาวะที่หลายๆ คนได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19

การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับน้ำใจจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานสายการบิน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมเติมเต็มและแบ่งปันสิ่งของต่างๆ จำนวนมาก