ข่าว ข่าวภาคเหนือ

ชายแดนแม่สายเพิ่มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ถกหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย เพิ่มมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว เสริมชุดลาดตระเวณ-ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดสว่างตลอดแนวแม่น้ำสาย พร้อมทั้งกั้นลวดหนามในจุดเสี่ยงธรรมชาติ

โควิด-19 วันนี้ (8 ก.ค. 63) – ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วย พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ รองเสนาธิการกองกำลังผาเมือง รักษาราชการแทน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , ฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตอบโต้และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 และการแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย, ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแม่สาย, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สาย, ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สาย , สาธารณสุขอำเภอแม่สาย , ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ และหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ แม่สายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว โดยจะมีการเพิ่มการลาดตระเวนของหน่วยทหารตำรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตลอดแนวชายแดนและแนวแม่น้ำสาย ตลอดจนการเพิ่มจุดติดกล้อง CCTV จุดแสงสว่างตลอดแนวแม่น้ำสาย และแนวตะเข็บชายแดนรวมถึงการนำรั้วลวดหนาม ไปติดตั้งในจุดเสี่ยงตามแนวชายแดนทางธรรมชาติ รวมถึงยังได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กรณีการอนุญาตให้นักเรียนฝั่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เดินทางเข้ามาเรียนในสถานศึกษาภายในประเทศไทย ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อให้การปฎิบัติงานดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน