พ่อเมืองตักสิลา ลุยสาธิตผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

30 พ.ค. 2561 เวลา 5:37 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ทุ่มสุดตัวรณรงค์และสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ตามโครงการส่งเสริมผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยตัวเอง หวังผลักดันเกษตรกรให้สนใจการผลิตข้าวอินทรีย์รองรับความต้องการของตลาด

วันนี้ (30 พ.ค.61) ที่แปลงสาธิตข้าวอินทรีย์ ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์สาธิตโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด  กิจกรรมหลัก คือ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ทุ่มสุดตัวรณรงค์และสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ตามโครงการส่งเสริมผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยตัวเอง หวังผลักดันเกษตรกรให้สนใจการผลิตข้าวอินทรีย์รองรับความต้องการของตลาด

งานนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมสาธิตการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว  การใช้แรงงานกระบือไถคราด  และเยี่ยมชมฐานความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังสาธิตการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด้วย

นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ปลูกข้าวปีการผลิต2559/60 จำนวน 2,071,655 ไร่ มีพื้นที่เข้าร่วมส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ในกิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร จำนวน 11 อำเภอ พื้นที่ 10,000 ไร่ เกษตรกร 1,000 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ทุ่มสุดตัวรณรงค์และสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ตามโครงการส่งเสริมผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยตัวเอง หวังผลักดันเกษตรกรให้สนใจการผลิตข้าวอินทรีย์รองรับความต้องการของตลาด

ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ของจังหวัดมหาสารคามถือว่า มีจำนวนน้อย ผลผลิตข้าวอินทรีย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากเกษตรกรได้รับใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์น้อย จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปประธรรม จังหวัดมหาสารคาม จึงจัดงานรณรงค์สาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อสาธิตให้เกษตรกรเกิดความสนใจและตระหนักถึงการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีเกษตรกรร่วมงานจำนวน 500 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด