เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนา เติมรถไถการเกษตร

อบต.พิมาน จ.นครพนม เมินน้ำมันแพง หนุนใช้น้ำมันยางนา เติมรถไถการเกษตร พิสูจน์แล้วใช้งานได้จริง ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เร่งต่อยอดเพิ่มปริมาณการผลิต

(30 พ.ค. 2561) นับเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกร ที่กำลังประสบปัญหาต้นทุนการทำการเกษตร ในยุคราคาน้ำมันแพง  หลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นำโดย นายบัญชา  ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ออกมาโชว์ผลงานการวิจัย ที่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร ในการใช้พลังงานทดแทน  ตามโครงการทดลองวิจัย นำเอาน้ำมันยางนา มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล  สำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน  ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า สามารถนำมาใช้กับ รถไถนาเดินตามได้ 100 เปอร์เซ็นต์

นายบัญชา  ศรีชาหลวง  นายก อบต.พิมาน เปิดเผยว่า  การนำน้ำมันยางนา มาใช้เป็นพลังงานทดแทน มีแนวคิดจากป่าชุมชน ที่ชาวบ้านเรียกว่า ป่าดอนย่านาง เนื้อที่ กว่า 36 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก  ซึ่งมีอยู่กว่า 300 ต้น บางต้นอายุมากกว่า 200 -300 ปี  และกลายเป็นต้นทุนสำคัญในการทดลอง  ซึ่งใช้เวลามานานกว่า 2 ปี  นำเจ้าหน้าที่ มาศึกษาวิจัย ค้นคว้า ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับภูมิปัญญาชาวบ้าน จนประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เกษตรสามารถศึกษานำไปทำเองได้เลย  เป็นการลดต้นทุนได้เท่าตัว  เริ่มจากการนำน้ำมันยางนามาผสม ในอัตราส่วน 50  เปอร์เซ็นต์  กับน้ำมันดีเซล เพื่อทำการทดลองใช้งานจริง และมีการลดปริมาณน้ำมันดีเซลลง  ตามอัตราส่วน จนกระทั่งสามารถใช้น้ำมันยางนาทดแทนน้ำมันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร  พร้อมได้นำร่องทำแปลงนาต้นแบบ เพื่อนำเครื่องจักรรถไถนาเดินตาม ใช้น้ำมันยางนา ลดต้นทุนทำการเกษตร  เพื่อให้เกษตรกร ได้มาศึกษาเรียนรู้ นำไปขยายผล ใช้ในการลดต้นทุน เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต และเตรียมส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกต้นยางนาให้มากที่สุด ส่วนอัตราการใช้งาน ปกติดีเซล 1 ลิตร ใช้กับรถไถการเกษตรแบบเดินตาม ทำงานได้ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่น้ำมันยางนา 1 ลิตร สามารถใช้งานไถนาได้ประมาณ 3 ชั่วโมง  ปัจจุบันได้มีการผลผลิตแจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจไปใช้งานแล้ว