มีให้ชมปีละครั้ง! ดอกเปราะภูบานสะพรั่งที่ยอดภูเรือ

ในช่วงนี้ ดอกเปราะภู ดอกไม้หายากจะพร้อมใจกันบานสะพรั่ง ที่ยอดภูเรือ จ.เลยเป็นจำนวนมาก รอให้นักท่องเที่ยมไปสัมผัสความงามที่หาดูได้ยากเพียงปีละครั้งเท่านั้น

เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ดอกเปราะภูขาวจะบานสะพรั่งทั่วอุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอุทยานของจังหวัดเลยที่มีดอกเปราะภูขึ้นตามหน้าผาลานหินกว้าง ดอกเปราะภู ไม้งามบนภูสวย มีลักษณะดอกจะมีสีขาว ช่อดอกออกที่ปลายต้นประมาณ 3-6 ดอก กลีบดอกประกบกันเป็นหลอดยาวเรียว ส่วนของปลายดอกจะผายออกเป็น 3แฉก จัดอยู่ในประเภทไม้ล้มลุก มีหัวอยู่ใต้ดิน จะออกดอกในช่วงเดือน พฤษภาคม -กรกฎาคมของทุกปี

นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวว่า ดอกที่เห็นอยู่ยอดอุทยานภูเรือ คือดอกเปราะภูเรือ โดยธรรมชาติจะพบเห็นได้ที่ภูกระดึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และยอดภูเรือ ที่ภูกระดึงจะพบเห็นดอกเปราะภูสีชมพูส่วนใหญ่จะเรียกดอกเปราะภูกระดึงที่ภูหลวงจะพบเห็นดอกสีชมพูเช่นกันเรียกดอกเปราะภูหลวง ที่ภูเรือจะเจอทั้งสีชมพูและสีขาวค่อนข้างจะพบมากที่ภูเรือ จึงเรียกดอกเปราะภูเรือ ตามธรรมชาติที่พบเห็นเป็นลานที่มีดิน เป็นพืชที่เติบโตบนดิน เป็นดินที่ไม่หนามากบนลานหินที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ซึ่งจะพบมากที่สุดบริเวณลานหินพานขันหมาก ไม่ไกลจากศูนบริการนักท่องเที่ยว

ดอกเปราะภูนอกจากที่จังหวัดเลยแล้ว ยังมีที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก เป็นดอกสีขาว จะออกในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคมหรือถึงต้นหนาวของทุกปี