กรมทางหลวงชนบท ส่งของยังชีพและรถบรรทุก ช่วยพี่น้องชาวลาว

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุก จำนวน 7 คัน เพื่อบรรทุกถุงยังชีพไปยังแขวงอัตตะปือในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งปัจจุบันมีประชาชานได้รับผลกระทบจากกรณีเขื่อนเซเปี่ยน – เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ แตก เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทช.ยังได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด และแม็คโครได้ร่วมบริจาคเพิ่มอีก จำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนใน สปป.ลาว ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ซึ่งในวันนี้ (26 ก.ค.61) เวลาประมาณ 12.30 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะปล่อยขบวนรถเพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือ สปป.ลาว โดยเร็วต่อไป