ขายหอยเชอรี่! รายได้ดีหลังฤดูทำนาของชาวยโสธร

จากเดิมที่เคยเป็นเพียงแค่ ศัตรูพืชข้าว แต่ในปัจจุบันหอยเชอรี่ นับเป็นสัตว์น้ำที่สร้างรายได้ให้กับชาวนายโสธรได้เป็นอย่างดี หลังฤดูทำนา มีพ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับซื้อถึงในหมู่บ้านในราคากิโลกรัมละ 50 บาท

ชาวบ้านที่บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เกือบทุกครัวเรือนได้ใช้เวลาว่างจากการทำนาพากันออกหาเก็บหอยเชอรี่ที่มีอยู่ตามทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านและในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลากมักจะมีหอยเชอรี่ที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้พากันเก็บหอยเชอรี่ที่มีอยู่นำกลับไปต้มให้สุกก่อนที่จะคัดแยกเอาไส้และลูกตาของหอยเชอรี่ออกเพื่อคัดเอาเฉพาะส่วนหัวของหอยเชอรี่เท่านั้นแล้วจึงนำไปล้างให้สะอาดก่อนที่จะส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับซื้อถึงที่บ้านในราคากิโลกรัมละ 50 บาท เพื่อเป็นรายได้เสริมเข้าครอบครัวในช่วงว่างเว้นจากการทำนา

โดยชาวบ้านแต่ละคนสามารถหาเก็บหอยเชอรี่ส่งขายได้คนละไม่ต่ำกว่าวันละ 8-9 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 400 บาท ต่อวัน ส่วนหอยเชอรี่ที่แม่ค้ารับซื้อไปก็จะนำไปส่งขายต่อให้กับแม่ค้าขายส้มตำในต่างจังหวัดรวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งหอยเชอรี่สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลายเมนูแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคล เช่น นำไปรับประทานกับส้มตำ ก้อยหอยเชอรี่ แกงหอยเชอรี่ หรือจะนำไปย่างไฟรับประทานก็ได้