เร่งมือ! ชาวบ้านยโสธรช่วยกันถอนต้นกล้าข้าวหนีน้ำท่วม!

ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีและระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องชาวบ้านจึงต้องช่วยกันเร่งถอนต้นกล้าข้าว สำหรับเตรียมปักดำนาให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนก่อนที่ปริมาณน้ำจะไหลเข้าท่วมเสียหายทั้งหมด

ชาวบ้านที่บ้านเปือย ตำบลผือฮี อำเภอมหาชะชัย จังหวัดยโสธร ต้องช่วยกันเร่งถอนต้นกล้าข้าวที่ชาวบ้านเตรียมเอาไว้สำหรับนำไปปักดำนาให้แล้วเสร็จเป็นการเร่งด่วนเพื่อหนีน้ำท่วม ก่อนที่จะถูกปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมจนต้นกล้าข้าวได้รับความเสียหายทั้งหมด

หลังจากที่มวลน้ำในแม่น้ำชีซึ่งเป็นมวลน้ำเหนือที่ไหลมาจากลำน้ำยังและปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้มวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรและมวลน้ำเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรแล้ว จนทำให้ปริมาณน้ำบางส่วนได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเป็นบริเวณกว้างและระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

โดยชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานนี้บริเวณแปลงต้นกล้าข้าวแห่งนี้ยังไม่มีน้ำขังแต่พอมาวันนี้กับพบว่าได้มีปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมสูงจนเกือบมิดต้นข้าวจึงต้องวานให้เพื่อนบ้านไปช่วยกันเร่งถอนต้นกล้าข้าวให้แล้วเสร็จเพื่อหนีน้ำท่วมดังกล่าว โดยทางเกษตรอำเภอมหาชนะชัย ได้รายงานความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมโดยมีน้ำท่วมนาข้าวของชาวบ้านไปแล้ว จำนวน 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วจำนวน 3,159 ไร่ และคาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 1,046 ไร่

ในขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ได้รายงานความเสียหายเบื้องต้นจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากอุทกภัย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมความกดอากาศต่ำพาดผ่านและพายุเซินติญ จนทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านตามพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งหมด จำนวน 8 อำเภอ จากทั้งหมด 9 อำเภอ ของจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 46 ตำบล 333 หมู่บ้าน 11,964 ครัวเรือน มีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วม จำนวน 93,834 ไร่ และคาดว่าจะได้รับความเสียหาย จำนวน 72,837 ไร่ พืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็น นาข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม และอ้อย