ชงคสช.เรียกคืนที่ดินภูเรือ 63แปลงออกโฉนดมิชอบ – คดีอาญาหมดอายุความแล้ว

ที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจสอบการออกโฉนดโดยมิชอบ ที่ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค.61  สรุปถึงข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีที่ดิน และสภาพปัญหาการออก น.ส.3 ท้องที่ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย จากนั้น คณะเดินทางตรวจสภาพที่ดินที่มีปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ ต.ปลาบ่า และ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ โดยมีการนำแบบการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพนสูง อ.ด่านซ้าย มาออกในพื้นที่ อ.ภูเรือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 รวม 63 แปลง 2,777-3-21 ไร่

โดยการออกโฉนดโดยมิชอบในเขตพื้นที่ป่าถูเขาหนองปาด (ภูพ้อย) อ.ภูเรือ เมื่อ ปี พ.ศ.2560 ต่อมาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีที่ดิน น.ส.3 ก. จำนวน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 ไร่ มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำ ส.ค.1 จากพื้นที่อื่นมาเป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ์จำนวน 31 แปลง ส่วนอีก 32 แปลง ไม่ปรากฏในสารบบการออก น.ส.3 ก. ทั้งนี้ที่ดินบริเวณดังกล่าว มีมูลค่าการซื้อขายแปลงละ 150,000 บาท มูลค่ารวม 416.5 ล้านบาท ซึ้งขั้นตอนต่อจากนี้ ป.ป.ท.จะใช้เวลาประมาณ 7 วันเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุป ส่งนำเสนอต่อคณะ คสช.พิจารณาได้ภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณายกเลิกเพิกถอนให้ตกเป็นที่ดินของแผ่นดินต่อไป สำหรับคดีอาญานั้น ไม่สามารถดำเนินการกับผู้ถือครองได้ เนื่องจากคดีอาญาได้ขาดอายุความแล้วเกิน 15 ปีตามที่กฎหมายกำหนด