ตะลึง! พบรอยเท้ามนุษย์โบราณบนยอดภูเขาบ้านโคกกลาง จ.ยโสธร

ที่จังหวัดยโสธรมีพระสงฆ์และชาวบ้านไปพบรอยเท้ามนุษย์โบราณบนยอดภูเขาใกล้กับหมู่บ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจึงพากันกราบไหว้เคารพบูชาเรื่อยมาพร้อมทั้งวอนหน่วยงานที่เกี่ยวผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป

ผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่บ้านโคกกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้นำผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบรอยเท้ามนุษย์โบราณที่พบโดยบังเอิญบริเวณลานหินบนยอดภูน้อยใกล้กับหมู่บ้าน ซึ่งภูน้อยเป็นภูเขาเล็กๆที่ยอดภูสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 199เมตรเท่านั้น โดยที่บริเวณลานหินทรายบนยอดภูเขาพบว่ามีรอยเท้ามนุษย์ขนาดใหญ่ กว้าง 25 เซนติเมตร และยาว 52 เซนติเมตร รอยเท้าที่พบเป็นรอยเท้าด้านขวาและพบเพียง 1 รอย เท่านั้น  ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทและได้พากันให้ความเคารพและกราบไหว้เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเท่านั้น

ซึ่งนอกจากที่จะพบว่ามีรอยเท้ามนุษย์โบราณบนยอดภูเขาน้อยแล้วห่างออกไปอีกเล็กน้อยยังพบว่ามีกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหินจำนวนหลายชิ้นโดยชาวบ้านได้พากันเก็บเอากระดูกกลายเป็นหินไปเก็บรักษาเอาไว้ที่บริเวณศาลาการเปรียญภายในวัดบ้านโคกกลางบริเวณทางขึ้นเชิงเขาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาประวัติความเป็นมา ซึ่งชาวบ้านเคยแจ้งการพบกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่กลายเป็นหินให้กับทางกรมศิลปากรทราบแล้วเมื่อหลายปีก่อนพร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี แต่ยังไม่มีการขุดค้นบริเวณที่พบกระดูกกลายเป็นหินแต่อย่างใด เนื่องจากอ้างว่ายังไม่มีงบประมาณในการขุดค้น ใกล้กันยังพบบริเวณลานหินทรายเป็นบริเวณกว้างอีกทั้งมีบ่อน้ำขนาดต่างๆบริเวณลานหินไม่ต่ำกว่า 50 บ่อ แต่ละบ่อมีความลึกกว่า 2 เมตร และจะมีน้ำขังในบ่อน้ำตลอดทั้งปีทั้งๆที่อยู่บนยอดภูเขา นอกจากนี้แล้วตลอดสองข้างทางเดินรอบๆภูเขายังมีดอกไม้ป่านานาชนิดและดอกกระเจียวป่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากตามบริเวณชายป่าเหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกจุดหนึ่งที่สำคัญ จึงฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสำรวจเพื่อที่จะพัฒนาให้บริเวณภูน้อยแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป