น่าทาน! “หมี่กรอบหม่อนมัลเบอร์รี่” ฝีมือกลุ่มสตรีเทศบาลสีมามงคล นครราชสีมา

เทศบาลสีมามงคล จัดกิจกรรมสอนกลุ่มสตรีในเขต ต. กลางดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ทำหมี่กรอบ หม่อนมัลเบอร์รี่ หารายได้เพิ่ม

เทศบาลสีมามงคล สอนกลุ่มสตรีในเขต ต. กลางดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ทำหมี่กรอบ หม่อนมัลเบอร์รี่ หารายได้เพิ่ม โดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ด้วยหลักสูตร การทำหมี่กรอบ หม่อนมัลเบอร์รี่ เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ ให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ และยังเป็นการสร้างพลังการรวมกลุ่มของสตรี ให้ใช้เวลาว่างจากการทำงานมาทำอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมทั้งมีความสามัคคีในชุมชน โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาน จ.นครราชสีมา มาเป็นผู้สอน

โดยเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ การทอดหมี่ การทำน้ำซอสที่เขี้ยวส่วนผสมจากผลหม่อนมัลเบอร์รี่ ที่เป็นผลไม้ที่มีในพื้นที่ และมีรสชาดและสีสันสวยงาม เมื่อเขี้ยวน้ำซอสจนได้ที่มีรสชาติเป็นที่ต้องการของตลาด ก็เอาเส้นหมี่ที่ทอดไว้แล้วใส่กระทะ เพื่อคนให้เข้ากับน้ำซอสที่ปรุงรสแล้ว คือมีรสหวาน เปรี้ยวเล็กน้อย เค็มเล็กน้อย กรอบ พร้อมบรรจุหีบห่อที่สวยงาม สร้างความสนใจ เรียกว่าสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นำไปจำหน่ายได้ตามที่ต้องการ เน้นรสชาดและความสะอาด ถูกหลักอนามัย ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน โดยใช้เวลาในการอบรม 1 วัน