ซึ้งในพระทำ! แบกท่อนซุง สร้างศาลาวัด!

พระโคราชช่วยกันแบกท่อนซุงสร้างศาลาวัดเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมเกิดความรักสมัครสมานสามัคคี

พระภิกษุสงฆ์และญาติโยม ที่วัดป่าดอนน้อย ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้ช่วยกัน แบกท่อนซุง หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 3 ต้น ซึ่งเป็นต้นยูคาลิปตัส เพื่อนำมาสร้างศาลาวัด โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป และชาวบ้านอีก  2 คนได้ช่วยกันแบกท่อนซุงขนาดใหญ่ เพื่อนำมาวางลงไปในหลุมที่ขุดไว้ เป็นระยะทางไกลกว่า 100 เมตร

ซึ่งพระได้ช่วยกันแบกท่อนซุงที่มีน้ำหนักมาก ทำเอาเหงื่อตกทั้งชาวบ้านและพระ กว่าจะแบกท่อนซุงมาลงหลุมได้ โดยภาพที่เห็นได้สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัด บูรณะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของไทยโดยแท้จริง

โดยพระสมชาย ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนน้อย ได้บอกว่า สาเหตุที่พระต้องออกมาช่วยกันแบกท่อนซุงสร้างศาลาวัดในครั้งนี้ เนื่องจากที่วัดต้องการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ไว้ภายในวัด โดยอาศัยแรงงานของพระภิกษุสงฆ์ และญาติโยมภายในวัดมาช่วยกัน ซึ่งพระเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย นับว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วก่อให้เกิดความประทับใจ ในการร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในชุมชนทั้งพระและโยมทั้งหลายเป็นอย่างมาก