สุดทน! ชาวบ้านล่ารายชื่อถอด ผู้ใหญ่บ้านโปร่งแค หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม!

ชาวบ้านใน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เข้าร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านศูนย์ดำรงธรรม ระบุทนไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน พกอาวุธปืนในที่สาธารณะกร่าง ข่มขู่ชาวบ้าน  จี้ตรวจสอบโครงการหมู่บ้านทุกโครงการ เหตุบริหารงบประมาณแผ่นดินส่วนรวมของหมู่บ้านที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใส ไม่แจ้งชาวบ้านให้ทราบเรื่อง แทรกแซงเงินทำบุญวัด  ซ้ำร้ายสั่งเจ้าภาพบุญกฐินนำเงินทำบุญมามอบให้ตน  พร้อมล่ารายชื่อถอดถอนพ้นจากตำแหน่ง

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านกว่า 50 คน นำโดยนายสำเร็จ กันยาสนธิ์ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 1 นายเฉลิมพงษ์ บาริศรี อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 11 และนางวันเพ็ญ ภูทองเทียม อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 93 โดยทั้งหมดเป็นชาวบ้านโปร่งแค หมู่ 8 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้มายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์  ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ เพื่อถอดถอนนายบุญยืน ไชยสัตย์ ผู้ใหญ่บ้านโปร่งแค หมู่ 8 กรณีการประพฤติตนไม่เหมาะสม ขาดภาวะความเป็นผู้นำของ  และขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของหมู่บ้านทุกโครงการ เนื่องจากชาวบ้านระบุว่ามีการบริหารงานที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใส ไม่ชี้แจงและแจ้งให้ชาวบ้านทราบ โดยมีนายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้รับเรื่อง และให้คำปรึกษา

 

นายสำเร็จ กันยาสนธิ์ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ 8 บ้านโปร่งแค ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนและชาวบ้านโปร่งแค หมู่ 8 กำลังได้รับความเดือดร้อน เป็นทุกข์ใจ ดำเนินชีวิตอย่างหวาดระแวง กับพฤติกรรมการทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลของผู้ใหญ่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดที่หยาบคายกับชาวบ้านและภิกษุสามเณร มีการข่มขู่ชาวบ้านที่มีความเห็นต่าง เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทำบุญในวัด ทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่บ้าน บริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินต่างๆ และเงินกองกลางหมู่บ้านที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใส เนื่องจากไม่ชี้แจงและแจ้งให้ชาวบ้านทราบถึงรายละเอียด นอกจากนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ยังชอบพกพาอาวุธปืนอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสะสมและชัดแจ้งมา 4- 5 ปี โดยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาประมาณ 11 ปี

นายสำเร็จ กล่าวอีกว่า พฤติกรรมดังกล่าว  ชาวบ้านโปร่งแค หมู่ 8 ต่างทนไม่ได้กับพฤติกรรมที่ขาดภาวะความเป็นผู้นำ ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ ใช้วาจาไม่สุภาพ พกพาอาวุธปืน เข้าไปแทรกแซงในเงินทำบุญของวัด ที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย เช่น เงินทำบุญกฐินและเงินทำบุญผ้าป่าหลายครั้ง  ครั้งล่าสุด ได้ห้ามเจ้าภาพทำบุญกฐินนำไปถวายวัด แต่ให้นำเงินทำบุญมามอบให้ตน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่เคยมีใครที่ไหนทำกันอย่างนี้ ชาวบ้านที่ต้องการความสงบสุข  ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  และที่สำคัญทำให้เกิดความแตกแยกและขาดความสามัคคี “บวร”หรือ บ้าน วัด โรงเรียน จึงร่วมปรึกษาหารือ ก่อนนำความเดือดร้อนทุกข์ใจไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยางตลาด เพื่อเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย ระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้าน แต่ไม่สำเร็จ ในที่สุดเมื่อประสานความเข้าใจกันไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านยังมีพฤติการณ์ลุแก่อำนาจ จึงได้พากันลงชื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง และมาร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ พร้อมขอคำปรึกษากับศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการต่างๆของหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และความถูกต้องเป็นธรรมต่อไป

 

 

 

ด้านนายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องทุกข์กับชาวบ้านโปร่งแค หมู่ 8 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์แล้ว ก็จะได้เสนอนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ตามลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม การลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ในขั้นตอน วิธีการลงชื่อถอดถอน ส่วนผลที่จะออกมาก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางอำเภอยางตลาด ว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือวินิจฉัยข้อเรียกร้องของชาวบ้านอย่างไร ดำเนินการช้าเร็วแค่ไหน ขณะเดียวกัน  ผู้ถูกร้องก็สามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้เช่นกัน โดยมีห้วงเวลากำหนดตามกรอบกฎหมาย ทั้งนี้ จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย