สปก.โคราช เล็งสั่งปิดฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว

นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบพื้นที่ฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หลังชาวบ้านร้องเรียนนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกลุ่มทุนและข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบครองที่ดิน สปก.ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่า เบื้องต้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษาฯ และปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณฟลอร่าพาร์คและฟ้าประทาน

 จากการตรวจสอบ พบว่าพื้นที่บริษัทฟลอร่าพาร์ค ประมาณ 103 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่ง สปก.เคยจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว 3 ราย คือนางสาวปนัดดา หงสกุล นายสุริยนต์ ตู้จินดา และนายสวัสดิ์ สายราช ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของบริษัทฟลอร่าพาร์ค โดยมีกิจกรรมด้านหน้า ทำเป็นลานจอดรถ ส่วนกลางทำเป็นร้านกาแฟ และด้านหลังเป็นสวนอกไม้นานาชนิด

 ส่วนพื้นที่ของบริษัทฟ้าประทาน มีเนื้อที่ประมาณ 180 ไร่ นำไปปลูกองุ่น ยางพารา และพืชล้มลุกหลายชนิด จากการตรวจสอบ พบเป็นพื้นที่ สปก.ยังไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปใช้ประโยชน์ หากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าบริษัทฟลาร่าพาร์ค และบริษัทฟ้าประทาน ครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทาง สปก.จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

 ขั้นตอนหลังจากนี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาจะส่งหนังสือเชิญตัวแทนของทั้ง 2 บริษัทให้นำเอกสารและหลักฐานแสดงกับเจ้าหน้าที่ สปก. เพื่อโต้แย้งสิทธิ์ภายใน 15 วันว่ามีเอกสารหลักฐานครอบครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ส่วนการจัดเทศกาลสวนดอกไม้ของฟลอร่าพาร์ค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวนั้น จากการตรวจสอบพบว่า สปก.เคยอนุญาตให้จัดงาน วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย ในปี 2553 เพียงปีเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นบริษัทฟลอร่าพาร์ค ก็ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้อีกเลย แต่กลับพบว่า มีการลักลอบจัดกิจกรรมแสดงสวนดอกไม้นานาชาติขึ้นทุกปี หากปีนี้พบว่า บริษัทฟลอร่าพาร์ค ครอบครองพื้นที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะถูกสั่งให้ยุติการจัดแสดงสวนดอกไม้นานาชาติทันที