ทึ่ง! โคราชพบเครื่องปั้นดินเผา ในชุมชนโบราณราว 3,500 ปี

ชาวโคราชขุดพบเครื่องปั้นดินเผาโบราณ อยู่ใต้ดินรอบบ้าน จำนวนมาก กรมศิลปากรตรวจสอบระบุพื้นที่ขุดพบดังกล่าว เป็นที่ตั้งชุมชนโบราณอายุกว่า 3,500 ปี เตรียมขุดค้นต่อ พร้อมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ที่บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผา อายุราว 3 พันปี โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผา ชนิดแจกันโบราณ ไหโบราณ กำไลข้อมือ และชนิดอื่นๆจำนวนมาก และได้ถูกนำไปเก็บไว้ ภายในสำนักศิลปากรที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด พบอีก เป็นเครื่องปั้นดินเผา บริเวณที่ดินว่างเปล่า ติดกับบ้านนาย ณัฐพงษ์ ขวัญหมั่น หมู่ที่ 4 ตำบลกระเบื้องนอก พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ มีเศษของเครื่องปั้นดินเผาถูกทับถมเป็นจำนวนมาก ที่ยังรอการขุดค้นนายณัฐพงษ์ เผยว่า กรมศิลปากร ระบุในอดีตอำเภอเมืองยาง เคยเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ตามโคกเนิน จะปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี พบเครื่องปั้นดินเผากลางเมืองบ้านเมืองยาง และบ้านกระเบื้องนอก พบเศษกระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผาจำนวนมาก ในชั้นดินลึกเพียงแค่ 1 เมตรซึ่งตามรายงานของกรมศิลปากร พบว่าเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า อายุประมาณ 3,500 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ และในยุคต่อมายังพบเศษซากปราสาทขนาดเล็กตามเนินเล็ก ที่บ้านเมืองยาง บ้านนางออนอกจากนี้ที่ตั้งหมู่บ้านเมืองยาง บ้านเมืองเก่า ปัจจุบันยังมีลักษณะเป็นคูน้ำล้อมรอบชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มาแต่อดีต ล่าสุดสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เตรียมขุดเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่คาดว่ายังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ และเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดีต่อไป