น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เหลือใช้งานได้จริง 5 %

น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เหลือใช้งานได้จริงเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เร่งประสาน ปภ.และทหารลงพื้นที่แจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ขณะนี้ ระดับน้ำกักเก็บเหลือเพียงร้อยละ 29 ในจำนวนนี้นำไปใช้งานได้จริงเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น บอกว่า ภัยแล้งเริ่มมาเยือน จ.ขอนแก่น แล้ว จากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์พบน้ำในเขื่อนฯ เหลือเพียงร้อยละ 29 ของความจุอ่าง ทางจังหวัดจึงประกาศเตือนเกษตรกรในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำแล้ว พร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง และเติมน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยเป็นการทำฝนหลวงต่อเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองออกไปจนสิ้นสุดในฤดูแล้ง
นอกจากนี้ยังประสาน ปภ.เขต 6 และทหารจาก มทบ.23 เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงนี้

ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น กล่าวต่อว่า สัปดาห์หน้า ทางจังหวัดจะลงพื้นที่สำรวจอ่างกักเก็บน้ำขนาดกลางที่มีอยู่ 14 อ่าง หลัง ปภ.รายงานว่า เริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะ อ.บ้านฝาง น้ำในอ่างแห้งสนิท  โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจะประชุมวางแนวทางรับมือปัญหาภัยแล้งเป็นระยะต่อไป อย่างไรก็ตามได้สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ทำความสะอาดท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน และการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน