อุบลฯ ตรวจสภาพหลังน้ำลดเสียหายกว่า 1.6 หมื่นหลังคาเรือน

07 ต.ค. 2562 เวลา 1:55 น.

อุบลราชธานี ผวจ. นั่งเรือออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนน้ำท่วม เบื้องต้นพบประมาณ 16,166 หลังคา เสียหายเล็กน้อยประมาณ 1,395 เสียหายบางส่วน 13,338 หลังคาเรือน สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเยียวยา

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นั่งเรือสำรวจประเมินสถานการณ์แม่น้ำมูล จากท่าน้ำหน้าวัดสุปัฎนารามวรวิหาร บ้านคูเดื่อ สถานี M 7 พบว่า ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.50 เมตร และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ณ ศูนย์พักพิงบ้านฮ่องอ้อหมู่ที่ 20 ตำบลทำช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งยังมีประชาชนอพยพพักอาศัยที่ศูนย์ช่วยเหลือผุ้ประสบภัย จำนวน 41 ครัวเรือน สาเหตุที่ยังกลับเข้าบ้านได้น้อย เนื่องจากถนนต้นทางเข้าหมู่บ้านสัญจรไปมาลำบาก จากนั้นเยี่ยมให้กำลังใจ คณะ ครู อาจารย์ นักศึกษา จิตอาสา จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ที่ให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 4 -8 ตุลาคม ฟรี ณ ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย ชุมชนหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ เยี่ยมให้กำลังใจ นักศึกษา ประชาชน และมูลนิธิกระจกเงา ที่ร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟู ทาสี ให้กับโรงเรียนบ้านหาดสวนยา ตำบลเมืองวารินชำราบ

อุบลราชธานี ผวจ. นั่งเรือออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนน้ำท่วม เบื้องต้นพบประมาณ 16,166 หลังคา เสียหายเล็กน้อยประมาณ 1,395 เสียหายบางส่วน 13,338 หลังคาเรือน สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเยียวยา

อุบลราชธานี ผวจ. นั่งเรือออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนน้ำท่วม เบื้องต้นพบประมาณ 16,166 หลังคา เสียหายเล็กน้อยประมาณ 1,395 เสียหายบางส่วน 13,338 หลังคาเรือน สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเยียวยา

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จาการลงพื้นทีและจากข้อมูลเบื้องต้น บ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เสียหายประมาณ 16,166 หลังคา / เสียหายเล็กน้อยประมาณ 1,395 / เสียหายบางส่วน 13,338 หลังคา โดยจะมีหน่วยงานท้องถิ่น ทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่อมแซมปรับปรุงให้และจะนำเข้าบ้านได้ ส่วนบ้านที่เสียหายที่ไม่กระทบต่อโครงสร้าง ประมาณ 1,442 หลังคา ทั้งนี้บ้านเรือนที่เสียหาย โดยกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จะเร่งดำเนินการ เยียวยาความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ดังกล่าว ส่วนความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง ที่อำเภอวารินชำราบ กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อุบลราชธานี ผวจ. นั่งเรือออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนน้ำท่วม เบื้องต้นพบประมาณ 16,166 หลังคา เสียหายเล็กน้อยประมาณ 1,395 เสียหายบางส่วน 13,338 หลังคาเรือน สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเยียวยา

อุบลราชธานี ผวจ. นั่งเรือออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนน้ำท่วม เบื้องต้นพบประมาณ 16,166 หลังคา เสียหายเล็กน้อยประมาณ 1,395 เสียหายบางส่วน 13,338 หลังคาเรือน สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเยียวยา

สำหรับบ้านเรือนที่เสียหาย จังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ บ้านของประชาชนที่เสียหาย จากภัยน้ำท่วมให้ถูกต้อง บ้านที่เสียหายต้องมีบัญชีเจ้าของบ้าน และหมายเลข 13 หลัก นอกจากนี้ จังหวัดได้จัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานงานโยธาธิการจังหวัดและวิศวกรรม ลงพื้นที่ประมาณการค่าวัสดุ ที่จะนำมาซ่อมแซมบ้านและไม่อยากให้ประชาชนซ่อมเองเพราะอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จังหวัดจะได้ร่วมกับหน่วยงานทหาร 75 ชุด รวมถึงจิตอาสาที่มีความพร้อมในการซ่อมแซมบ้าน เข้าไปซ่อมแซมให้กับประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้ สถานการณ์ทุกอย่างน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

อุบลราชธานี ผวจ. นั่งเรือออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนน้ำท่วม เบื้องต้นพบประมาณ 16,166 หลังคา เสียหายเล็กน้อยประมาณ 1,395 เสียหายบางส่วน 13,338 หลังคาเรือน สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเยียวยา

อุบลราชธานี ผวจ. นั่งเรือออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนน้ำท่วม เบื้องต้นพบประมาณ 16,166 หลังคา เสียหายเล็กน้อยประมาณ 1,395 เสียหายบางส่วน 13,338 หลังคาเรือน สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเยียวยา