ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ใช้ยาแรงออกคำสั่งเด็ดขาดไม่ใส่หน้ากากปรับ 2 หมื่น หลังประชาชนละเลยไม่สวมหน้ากาก

จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้ยาแรงประกาศออกคำสั่งเด็ดขาด “ใครไม่ใส่หน้ากากอนามัย ปรับ 20,000 บาท” พร้อมกำชับผู้ประกอบการร้านค้ายึดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ติดตั้ง QR CODE “ไทยชนะ” สแกน เข้า-ออก ผ่อนปรนระยะที่ 2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อขาวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ลงนามในประกาศ จ.กาฬสินธุ์ เรื่องให้ทุกคนในท้องที่ จ.กาฬสินธุ์สวมหน้ากาก (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเนื้อหาของประกาศระบุว่า เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนมากไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนประกาศ จ.กาฬสินธุ์ ฉบับที่ 4 ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งการที่ไม่สวมหน้ากากนั้นอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ออก ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคฯจึงมีประกาศให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนในท้องที่ จ.กาฬสินธุ์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน โดยผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 ได้บูรณาการระหว่าง กองกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในนามศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ และศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยกระจายกำลังลงตรวจพื้นที่ จำนวน 4 จุด เพื่อให้แต่ละคณะได้ตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 และประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับห้างร้านและลูกค้า ที่จะสามารถบอกสถานะความหนาแน่นของคนในร้านค้าที่มาลงทะเบียนบนเว็บ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีคนมาร้านจำนวนแออัดเกินไป


ทั้งนี้ เพื่อแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค– 19 ตามมาตรการหลักและมาตรการรอง ที่สามารถจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก โดยใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนด้วยจากการออกให้คำแนะนำ และสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ ซึ่งพบว่าประชาชนยังคงปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด ยังคงมีสถานประกอบการบางรายที่ยังคงปิดกิจการ เนื่องจากยังไม่ได้เตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนด

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า ในส่วนของประกาศฉบับที่ 5 นั้น จากการลงพื้นที่ พบว่า ยังมีประชาชนบางส่วนยังละเลยหรือตั้งอยู่ในความประมาท โดยไม่สวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน ซึ่งมีความเสี่ยงอาจจะติดเชื้อโรคโควิด-19 ขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการใส่หน้ากาก และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค ทางจังหวัดจึงได้ออกประกาศบังคับให้ทุกคนในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ สวมหน้ากาก หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จึงขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือด้วย อย่างไรก็ตามแม้โทษปรับจะสูง แต่เพียงท่านหยิบหน้ากากมาใส่ ท่านก็ไม่มีความผิด