ททท.พาทูตตามรอยศาสตร์พระราชา

15 ก.ย. 2561 เวลา 9:52 น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. นำคณะทูตจาก 10 ประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่องเที่ยว ตามโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว”

คณะเอกอัครราชทูต พร้อมคู่สมรส จาก 10 ประเทศ เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำเชิญจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยง

แหล่งท่องเที่ยว”

เส้นทางที่คณะทูตและคู่สมรส เข้าเยี่ยมชม มีทั้ง สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง และร่วมทำสปาโคลนที่บ้านแหลม โฮมสเตย์ ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตหลายแห่ง ล้วนประทับใจในทริปนี้

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บอกว่า ปีนี้ต่างจากปีก่อน เพราะไม่ได้เน้นที่โครงการพระราชดำริเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยสำหรับโครงการ

“แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว” เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งในเมือง

ท่องเที่ยวหลัก และเมืองท่องเที่ยวรอง และเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาไปสู่ระดับสากล