เปิดประวัติ “ปู่คออี้ มีมิ” ผู้เฒ่ากะเหรี่ยง 5 แผ่นดิน

“ปู่คออี้”สิ้นลมอย่างสงบ เวลา 04.14 น. ด้วยโรคปอดติดเชื้อ ถูกนำตัวส่งรพ.แก่งกระจาน ตั้งแต่30 ก.ย. ไม่รู้สึกตัว ต่อมาได้เข้ารับการรักษาที่รพ.พระจอมเกล้าในคืนวันเดียวกัน แพทย์วินิจฉัยว่าปอดติดเชื้อ

นายคออี้ มีมิ หรือ ปู่คออี้ อายุ 107 ปี ผู้นำทางจิตวิญญาณชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแห่งป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จากหลักฐานทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน หรือ ทร.ชข. ปรากฏว่า “ปู่คออี้” เกิดเมื่อปี 2454 เป็นปีเดียวกับที่สยามประกาศและบังคับใช้พ.ร.บ.แปลงชาติ ร.ศ.130 (พ.ศ.2454 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม) หรือกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ.130 อาศัยอยู่บริเวณต้นน้ำลำภาชี รอยต่อของจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี และทำไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณที่เรียกว่า บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบน

ปู่คออี้และชาวบ้านบางกลอยดำรงวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงอยู่ในป่าใหญ่อย่างมีความสุขมายาวนาน โดยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่อยู่มานับร้อยปี ..เและเมื่อปี 2539 เจ้าหน้าที่ให้กะเหรี่ยง อาศัยอยู่ 57 ครอบครัว ซึ่งอยู่ในป่าใหญ่บริเวณใจแผ่นดินมาอยู่ที่บ้านโป่งลึก เรียกว่าบ้านบางกลอยล่าง) ในขณะนั้น ปู่คออี้และชาวบ้านอยู่ได้ไม่นานย้ายกลับไปอยู่ที่เดิม

“ปู่คออี้” อยู่กับ “หน่อแอะ มีมิ” ลูกชายคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ วัย 56 ปี

 

วันที่ 31 ก.ค. 2561 “ปู่คออี้” เข้าทำบัตรประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ หลังได้รับการรับรองสัญชาติไทย ได้ทำถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวประชาชน ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานเรียบร้อยแล้ว โดยนายทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ถือเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่เกิดบนแผ่นดินไทยที่มีอายุมากที่สุด