โรคหัด จ.ยะลา ยังวิกฤต คร่าชีวิตเด็ก เพิ่มอีก 2 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคหัดที่จังหวัดยะลา ยังวิกฤต ล่าสุดมีเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมด่วนเพื่อเร่งควบคุมโรคภายใน 2 สัปดาห์

ยะลา โรคหัดยังวิกฤต เด็กตายเพิ่มอีก 2 ราย

นายแพทย์ สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงรายงานสถานการณ์การระบาดโรคหัดจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วย 616 ราย ยังมีการระบาดกระจายทุกอำเภอ พบผู้ป่วยสูงสุดคืออำเภอยะหา 141 ราย รองลงมา อ.บันนังสตา 110 ราย ,อ.กาบัง 91 ราย , อ. ธารโต 74 ราย , อ. กรงปีนัง 67 ราย , อ.เมืองยะลา 67 ราย ,อ.รามัน 50 ราย และ อ.เบตง 16 ราย

ล่าสุดมีรายงานจากโรงพยาบาลบันนังสตา อ.บันนังสตา ว่ามีเด็กเสียชีวิตอีก 1 ราย และ โรงพยาบาลกาบัง อ.กาบัง อีก 1 ราย รวมทั้งหมดขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย

ด้าน นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เรียกประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน โดยให้ตั้งศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทุกอำเภอ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้เด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปีทุกคน ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อควบคุมการระบาดให้ยุติโดยเร็วก่อนสถานศึกษาจะเปิดภาคเรียน