ข่าว

ชาวทับสะแก จ.ประจวบฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศพ “ซีอุย”

ชาวทับสะแก จ.ประจวบฯ ยินดีเป็นเจ้าภาพนำร่างของซีอุย มาประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมให้กรรมการสิทธิฯตัดสินนำร่างจัดแสดงละเมิดศักดิ์ศรีหรือไม่

ตัวแทนชาวบ้านจากอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ายืนหนังสือกับนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. กรณีสนับสนุนการนำร่างนายหลีอุย แซ่อึ้ง หรือ ซีอุย ออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราช เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และต้องการที่จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา

โดยตัวแทน เปิดเผยว่า ชาวบ้านกว่า 50 คนที่ร่วมลงรายชื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการให้ทาง กสม. ประสานไปทางพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลศิริราชในการนำร่างของซีอุยออกมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา และพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีทางศาสนารวมถึงการรับร่างจากพิพิธภัณฑ์ไปยังวัดทับสะแกอีกด้วย เพราะชาวบ้านมองว่าซีอุยคือคนของชุมชน และต้องการที่จะให้สังคมรับรู้ว่าซีอุยนั้นไม่ได้มีพฤติกรรมกินคนอย่างที่เข้าใจ และในส่วนของคดีความก็ได้มีการตัดสินไปหมดแล้วก็ควรที่จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามหลักสิทธิของคนตาย อีกทั้งยังบอกว่ายังมีชาวบ้านที่เคยใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ซีอุยยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ไม่ได้มีพฤติกรรมกินคนอย่างที่สังคมเข้าใจ

ขณะเดียวกันชาวบ้านยังได้เสนอความคิดเห็นว่าการที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชยังคงนำร่างมาจัดแสดงนั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ให้ทาง กสม.พิจารณา

ด้านนางอังคณา เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะนำข้อร้องเรียนไปตรวจสอบพิจารณาว่าเข้าข่ายกรอบกฎหมายที่รับผิดชอบหรือไม่