ตำรวจน้ำ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วย "ขจัดขยะช่วยทะเล และชายหาดสวย"

27 ก.ค. 2562 เวลา 10:35 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ตำรวจน้ำ กอง 9 จัดกิจกรรม ในโครงการ"จิตอาสบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ อ่าวนางแลนด์มาร์ค ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แทน มาเป็นประธานร่วม พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยในพิธี ประธานได้กล่าว.. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัคร สมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อปลุกจิตสำนึกการทำความดีการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง นั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ในวันนี้ เป็นที่นยินดียิ่ง ที่ประชาชนจิตอาสาจังหวัดกระบี่ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชายหาด นพรัตน์รารา ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญยังเป็นการสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ต่างตระหนัก และให้ความสำคัญใน การรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน. และในฐานะวิทยากร จิตอาสา904 รุ่นที่ 2/61 นำคณะวิทยากรจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม ร่วมเก็บขยะในทะเล ทำความสะอาดพื้นที่ชายหาด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชายหาด ประชาชนชนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมด้วยความสามัคคี พื้นที่มีความสะอาด เรียบร้อย ทุกคนปลอดภัย และรู้สึกดีและมีความสุขที่ได้ทำงาน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th